Diaries 2001

Most of the weekly reports you can find on these pages are in Danish, but some are written in English.

Hvert år i feltsæsonen bringer Zackenbergs hjemmeside hver uge nyhedsbreve, skrevet af personer, som er på stationen. Her kan man få et indtryk af dagligdagen på stationen i det uberørte og utilgængelige Nordøstgrønland: forskningsarbejdet, naturen, genvordighederne i det daglige arbejde, de daglige rutiner og meget andet.

Ugebrev 1, 2001.pdf

Ugebrev 2, 2001.pdf

Ugebrev 3, 2001.pdf

Ugebrev 4, 2001.pdf

Ugebrev 5, 2001.pdf

Ugebrev 6, 2001.pdf

Ugebrev 7, 2001.pdf

Ugebrev 8, 2001.pdf

Ugebrev 9, 2001.pdf

Ugebrev 10, 2001.pdf

Ugebrev 11, 2001.pdf

Ugebrev 12, 2001.pdf