Diaries 2008

Most of the weekly reports you can find on these pages are in Danish, but some are written in English.

Hvert år i feltsæsonen bringer Zackenbergs hjemmeside hver uge nyhedsbreve, skrevet af personer, som er på stationen. Her kan man få et indtryk af dagligdagen på stationen i det uberørte og utilgængelige Nordøstgrønland: forskningsarbejdet, naturen, genvordighederne i det daglige arbejde, de daglige rutiner og meget andet.

Ugebrev 1, 2008.pdf

Ugebrev 2, 2008.pdf

Ugebrev 3, 2008.pdf

Ugebrev 4, 2008.pdf

Ugebrev 5, 2008.pdf