General information

2015

Hynek, B., Larsen, S.H., Binder, D., Weyss, G., Citterio, M., Schöner, W. and Ahlstrøm, A. P. 2015. In-situ glacier monitoring in Zackenberg (NE Greenland): Freya Glacier and A.P. Olsen Ice Cap. Geophysical Research Abstracts 17, EGU2015-15477. EGU General Assembly 2015. 

Larsen, S.H., Citterio, M., Hock, R and Ahlstrøm, A.P. 2015. Surface mass balance at A.P. Olsen Ice Cap, NE Greenland. Geophysical Research Abstracts 17, EGU2015-15481. EGU General Assembly 2015.

Lysdal, E. and Schmidt N.M. 2015. On top of the world. GeoConnexion International Magazine. February 2015.

Stiegler, C., Lindroth, A., Lund, M., Christensen, T.R.  and Mastepanov, M. 2015. A comparative approach to assess variation in surface energy fluxes in Northern high-latitude ecosystems. Geophysical Research Abstracts 17, EGU2015-11619. EGU General Assembly 2015.

 

2014

Elberling, B. and Michelsen, A. 2014. At give den gas i laboratoriet. Geografisk Orientering 44(1): 22-27.

Roslin, T. and Wirta, H. 2014. Dissecting the Food Webs of the Far North: DNA barcoding changes our view on who eats whom. In: Barcoding For The World. DIY initiatives broaden the reach of DNA barcoding. Barcode Bulletin 5(1): 1-18. 

2013

Philbert, P-E. 2013. Sikkert over Zackenbergelven. Polarfronten 4:19.

Philbert, P-E. 2013. Færre insekter i Nordøstgrønland. Polarfronten 2:17.

Philbert, P-E, 2013. Zackenberg på frimærke. Polarfronten 2:24.

2012

Hansen, E.S. 2012. Hvad fortæller laverne om klimaet i Grønland. Grønland 60(1):42-51.

Hansen, L.H. 2012. På moskusoksetælling ved Zackenberg/Counting musk oxen at Zackenberg. Greenland Today 14:52-58.

Philbert, P-E. 2012. Fokus på permafrost. Polarfronten 1:7.

Schmidt, N.M. 2012. Kälteliebende Pflanzen unter Druck.  Neues Deutschland, 6 January.

Schmidt, N.M. 2012. Mosset sukker i længere arktiske somre. Politiken, 15 January.

Schmidt, N.M. 2012. Store forandringer venter Arktis. Sermitsiaq, 16 January.

Schmidt, N.M. 2012. Grøn væksteksplosion i Arktis. Berlingske Tidende, 17 April.

Schmidt, N.M. 2012. Weniger Schnee, weniger Lemminge, weniger Eulen. Der Standard, 12 September.

Schmidt, N.M. 2012. Hul i den arktiske fødekæde. Weekendavisen, 14 September.

Schmidt, N.M. 2012. Lemming Predators in Trouble. ScienceNow, 14 September.

Schmidt, N.M. 2012. Rovdyrs fødegrundlag er kollapset på Grønland. Jyllands-Posten, 21 September.

Schmidt, N.M. 2012. Fødekæderne ændrer sig dramatisk i Arktis. Videnskab.DK, 21 September.

Schmidt, N.M. 2012. Greenland Lemmings' Collapse Pushes Predators to Brink. ScienceNow, 11 November.

2011

Elberling, B. 2011. Permafrosten tør: Hvad ved vi om bidraget til det globale drivhusbudget. Grøn hverdag 1:12-16.

Elberling, B. and Rasch, M. 2011. En opdagelsesrejse med kunst og videnskab. Aktuel Naturvidenskab 6:32-35.

Forchhammer, M.C., Schmidt, N.M., Mortensen, L.O. and Nabe-Nielsen, J. 2011. Arktisk økologi under klimaændringer. Aktuel Naturvidenskab 2:6-9.

Reneerkens, J. 2011. Supersnelle Drieteen. Langeafstandstrekker en snelheidsduivel. Mens en Vogel 1, 2011. (In Dutch).

2010

Elberling, B. and Hollesen, J. 2010. Permafrosten tør - hvad ved vi om bidraget til det globale drivhusgasbudget? Geografisk Orientering 8: 27-31.

Elberling, B. 2010. Permafrost og lattergas. Aktuel Videnskab 2:6-10.

Philbert, P-E. 2010. Ude af balance. Polarfronten 1:18-19.

Rasch, M. 2010. Zackenberg udvider igen. Polarfronten 1:20.

2009

Christoffersen, K.S., Lauridsen, T.L. and Jeppesen, E. 2009. Søerne. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Elberling, B., Sigsgaard, C. and Christensen, T. R. 2009. Jordmiljøet – permafrost og kulstofomsætning. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Fog, J. and Krause, T. 2009. Kampen om vejret – battlefield-arkæologi i Grønland. Nationalmuseets Arbejdsmark 2009.

Forchhammer, M.C., Christensen, T.R., Meltofte, H. and Rasch, M. 2009. Hvorfor studere et økosystem. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. 2009. Zackenberg – et økosystem under luppen. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Hansen, B.U., Stendel, M. and Buus-Hinkler, J. 2009. Klimaet ændrer sig. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Meltofte, H. 2009. Zackenberg Research Station, Northeast Greenland – 10 years of climate, flora and fauna studies. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 16 pp.

Meltofte, H. 2009. Forskningsstation Zackenberg I Nordøstgrønland: Ti års undersøgelser af klimaet, plante- og dyrelivet. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 16 pp.

Meltofte, H., Forchhammer, M.C., Christensen, T.R., Rysgaard, S. and Rasch, M. 2009. Fremtidens højarktiske økosystemer. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Meltofte, H. and Rasch, M 2009. Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland: Historien, 1991-2008. Tidsskriftet Grønland 57 (1):2-17.

Meltofte, H., Schmidt, N.M., Høye, T.T. and Forchhammer, M.C. 2009. Trækfuglene. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Mernild, S.H. and Hasholt, B. 2009. Ferskvandsafstrømning – fra Østgrønland i en tid med klimaforandringer. GeologiskNyt 3:4-9.

Philbert, P-E. 2009. Et spørgsmål om timing. Polarfronten 4:6-7.

Rasch, M. and Meltofte, H. 2009. Historie, etablering og drift. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Rysgaard, S., Sejr, M.K., Christensen, P.B., Born, E.W. and Glud, R.N. 2009. Det marine miljø. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Schmidt, N.M., Høye, T.T., Berg, T.B., Meltofte, H. and Forchhammer, M.C. 2009. Rovdyr og byttedyr. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

Sejr, M.K., Christensen, P.B., Rysgaard, S., Glud, R.N. and Blicher, M.E. 2009. Livet på den arktiske havbund. Aktuel Naturvidenskab 1:13-17.

Tamstorf, M.P., Høye, T.T., Illeris, L., Forchhammer, M.C. and Schmidt, N.M. 2009. Plantedækket. In Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.). Naturen og klimaændringerne. Aarhus Universitetsforlag. 128 pp.

2008

Barnett, A. 2008. Methane bursts from frozen tundra. Nature News, 3 December.

Bondo, P., Glud, R.N. and Rysgaard, S. 2008. Havisen i Arktis – en vigtig brik i det globale klima. Naturens Verden 91(5):2-9.

Christensen, M. 2008. 74º Nord. Fjeldørredeventyr i Arktis. Sportsfiskeren 10:74-78.

Christensen, T. 2008. Kulstofomsætning i Zackenbergdalen. DMUNyt 9.

Christoffersen, K.S. 2008. I den store (h)vide verden. Frederiksborg Amts Avis 3 April.

Elberling, B., Sigsgaard, C. and Christensen, T.R. 2008.  Zackenberg - jord, permafrost og kulstof. Naturens Verden 91(7/8):52-61.

Foghsgaard, L. 2008. Når Grønland letter sig. Weekendavisen 49.

Forchhammer, M.C. 2008. Hvordan reagerer et helt økosystem på klimaændringer. DMUNyt 9.

Forchhammer, M.C., Christensen, T.R., Meltofte, H. and Rasch, M. 2008. Zackenberg – et holistisk studie af klimaeffekter. Naturens Verden 91(5):12-19.

Godtfredsen, M. 2008. Klimatförändringen slår hårt mot högarktiska områden. Landsbygdens folk 62(21): 26-27.

Hildebrandt, S. 2008. Frossen tundra prutter også metan. Videnskab.dk, 4 December.

IPY 2008. Large methane emissions from permafrost areas during freeze-in. http://www.ipy.org. 4 December.

Kahn, M. (2008) Arctic tundra emits methane even in winter. Reuters, 3 December.

Kaufmann, L.R.H. 2008. Vandet gik i Grønland. DMI,

Kristensen, K. 2008. Zackenbergimiit Utoqqarmiut Kangerluarsunnguannut (En lige linje fra Zackenberg til Kobbefjorden). Sermitsiak 22 August.

Meltofte, H. 2008. Forårets snedække og temperaturer er nøglefaktorer i det højarktiske miljø. DMUNyt 9.

Meltofte, H. and Rasch, M. 2008. Klimaændringerne vil medføre store forandringer i Nordøstgrønlands natur. DMUNyt 9.

Meltofte, H., Rasch, M. and Stendel, M. 2008. Allanngoriartorneq ilungersunartoq. Suluk 4:48-57.

Meltofte, H., Rasch, M. and Stendel, M. 2008. Dramatiske forandringer. Suluk 4:48-57.

Perkins, S. 2008. Methane even escapes from freezing permafrost. Science News, 4 December.

Philbert, P-E. 2008. På arbejde blandt moskusokser. Videnskab.dk. 10 November.

Philbert, P.-E. 2008. Hvad søbunden gemmer. Polarfronten, Tillæg 4:6-7.

Philbert, P.-E. 2008. Den usynlige hånd. Polarfronten, Tillæg 4:4-5.

Philbert, P-E. 2008. Det spirer i Zackenberg. Polarfronten 3:6-7.

Rasch, M. 2008. Forskningsstation Zackenberg - Siriuspatruljens mindre kendte nabo. DMUNyt 9.

Rasch, M. 2008. Jøkelløb ved vintertide. Polarfronten 4:12.

Rasch, M. 2008. Metan frosset ud. Polarfronten 4:4-5.

Rasch, M. and Meltofte, H. 2008. Zackenberg – et langtidsmoniteringsprogram. Naturens Verden 91(4):24-31.

SRON – Netherlands’ Institute for Space Research 2008. Freezing tundra a source of greenhouse gas methane. 4 December.

Stendel, M. and Meltofte, H. 2008. Klima og klimaændringer i Grønland. DMUNyt 9.

Sørensen, B.H. 2008. Drivhusgasser vælter ud af tundra. Berlingske Tidende 4 December.

Sørensen, B.H. 2008. Du skal bare lige 450 km nord for Ittoqqortoormiit. Berlingske Tidende, 4 December.

Sørensen, M., Grønnow, B., Jensen, J.F., Jakobsen, B.H., Pedersen, J.B.T., Gotfredsen, A.B., Kroon, A. and Gulløv, H.C. 2008. Hvorfor forsvandt Thulekulturen fra Nordøstgrønland? Geografisk Orientering 5:694-703.

2007

Damsgaard, M.H. 2007. Flere planter og dyr i Grønland. Augustus 1:27-28.

Damsgaard, M.H. 2007. Tundraen optager drivhusgasser. Augustus 1:29.

Hansen, E.S. 2007. Laver sladrer om dyreliv og klimaændringer i Nordøstgrønland. Naturens Verden 90(1):22-31.

Sigsgaard, C. and Hansen, B.U. 2007. Forskningsstation Zackenberg – Geografi. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab:48-54.

2006

Bondo, P. 2006. Laborant langt ude i kulden. Laboranten 50(2):14-19.

Dalager, L. 2006. Bliver det 12 grader koldere i Danmark? Politiken 12 September.

Meltofte, H. and Madsen, J. 2006. Det Internationale Polarår – et kvantespring fremad. Jyllands-Posten 12 June.

Meltofte, H. and Madsen, J. 2006. Det Internationale Polarår 2007-09 (Naalagaaffiit assigiinngitsut 2007-09-mi issittulerinissaat). AG Grønlandsposten 20 June.

Person, M. 2006. Ons ijs is jullie probleem. de Volkskrant Holland 23 december.

2005

Andersen, P. 2005. Naturen reagerer hurtigt på varmere klima. Berlingske Tidende 7 October.

Elberling, B. 2005. Jordbund og klima på Grønland. Geografisk orientering 35(4):170-175.

Grossman, D. 2005. Observing those who observe. Nieman Reports 59(4):80-85.

Grønnow, B., Jakobsen, B.H. and Møller, H.S. 2005. Hvad ødemarken gemte. Weekendavisen 11.-17. November.

Jessen, M.-A. 2005. En gave til de kommende generationer: den grønlandske nationalparks fortid, nutid og fremtid. Geografisk Orientering 35(4):190-195.

Kyhn, L.A. 2005. Polarrævens fødesøgningsstrategi – eller kunsten at lære at fange en polarræv. Grønland 53(2-3):78-84.

Mikkelsen, P. 2005. Zackenberg databasen. Fønix 4:4-5.

Odgaard, J. 2005. Forskere med på Greenpeace’ Grønlands-ekspedition. Sermitsiak 8 July.

Rasch, M. 2005. Klimaforskning ved Forskningsstation Zackenberg. Geografisk Orientering 35 (4):158-160.

Rasch, M. 2005. Nyt tag over hovedet. Polarfronten 2:18.

Sønderriis, E. 2005. Foråret kommer pludseligt til Grønland. Information 18 August.

2004

Berg, T.B. 2004. Halsbåndlemmingen og dens populationsdynamik. Naturens Verden 87(1):18-27.

Ejsing, J. 2004. Grønland får sved på panden. Berlingske Tidende, 24 June.

Ejsing, J. 2004. Grønland gør klar til hedetur. Berlingske Tidende, 5 November.

Krarup, P. 2004. Regentparret i det grønne. Sermitsiaq 28.

Philbert, P.-E. 2004. Metan i kæret. Polarfronten 2:8-9.

Philbert, P.-E. 2004. Rugekassen i Zackenberg. Polarfronten 2:18.

Reneerkens, J. and Piersma, T. 2004. Strandlopers op de toendra. Natuurwetenschap & Techniek 72:40-44.

2003

Andersen, P. 2003. Lemminger er ikke selvmordspiloter. Berlingske Tidende, 5. sektion, 5 November.

Berg, T.B. 2003. Den nordøstgrønlandske halsbåndlemming og dens populationsdynamik. Årsskrift Dansk Naturhistorisk Forening 13:35-41.

Bondo, P. 2003. Tøbrud over Arktis. Information, 1 April.

Christensen, P.B. 2003. Tøbrud over Arktis. Information, 1 April.

Ejsing, J. 2003. Luffe bruger højre luffe - interview. Berlingske Tidende, 23 October.

Jastrup, M. 2003. Hvalrossen bruger højre hånd. Politiken, 22 October.

Jastrup, M. 2003. Lemminger vil også gerne leve. Politiken, 9 November.

Kyhn, L.A. 2003. Et feltstudium af halsbåndlemmingen i Nordøstgrønlands Nationalpark. Årsskrift Dansk Naturhistorisk Forening 13:46-49.

Levermann, N. 2003. Hvad fik hvalrossen til middag? Årsskrift Dansk Naturhistorisk Forening 13:50-54.

Mernild, S.H. 2003. Hydrological modelling at eastern Greenland. Measurement 26:6-7.

Pedersen, H. 2003. Grønlands varmeste kilde. Polarfronten 3:4-5.

Pedersen H. 2003. Havisen smelter. pp. 74-79. In Pedersen, H. Det ukendte Grønland: De 10.000 arters land.

Pedersen H. 2003. Lemmingen er nøglen. pp. 64-65. In Pedersen, H. Det ukendte Grønland: De 10.000 arters land.

Pedersen H. 2003. Lys og varme til plankton og ørreder. pp. 52-55. In Pedersen, H. Det ukendte Grønland: De 10.000 arters land.

Pedersen H. 2003. Sne, is, planter og dyr. pp. 18-25. In Pedersen, H. Det ukendte Grønland: De 10.000 arters land.

Pedersen H. 2003. Tundraen går amok. pp. 80-81. In Pedersen, H. Det ukendte Grønland: De 10.000 arters land.

Pedersen, P.L. 2003. Zackenberg siunissarlu = Zackenberg og fremtiden. Nutaarsiassat Asiaq 1:10-14.

Rasch, M. 2003. Zackenberg - et dansk bidrag til international klimaforskning. Polarfronten 2:15.

Wilken, U. 2003. Ædedolkene i Østgrønland. pp. 20-23. In Wilken, U. Strømninger i Nordatlanten: en præsentation af Det Nordiske Forskningsprogram.

2002

Berg, T.B. 2002. Op- og nedture for tundraens lemminger. pp. 61-66. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Christensen, T.R., Lloyd, D., Svensson, B., Martikainen, P.J., Harding, R., Oskarsson, H., Friborg, T., Soegaard, H. and Panikov, N. 2002. Biogenic controls on trace gas fluxes in northern wetlands. IGBP global change newsletter 51: 9-15.

Christiansen, H.H. 2002. Sne indeholder visdom. Information, 18 March.

Christoffersen, K. and Jeppesen, E. 2002. Isdækkets varighed har stor indflydelse på livet i søerne. pp. 79-84. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Elander, M. 2002. Det hänger på morrhåret. Forskning & Framsteg 2:29-33.

Forchhammer, M.C. 2002. Analyser og modeller i relation til forandringer i klimaet. pp. 15-24. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Forchhammer, M.C. 2002. Moskusokserne i Zackenbergdalen påvirkes af snemængde og plantevækst. pp. 67-72. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

From, L. 2002. Havisen i Arktis smelter. Jyllands-Posten, 21 December.

From, L. 2002. Isbjørnen er truet. Jyllands-Posten, 21 December.

Grubbe, K. 2002. Isen holder sig væk fra Østgrønland. Berlingske Tidende, 13 September.

Larsen, S. 2002. Insekter og edderkopper reagerer hurtigt på ændringer i klimaet. pp. 47-52. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Meltofte, H. 2002. “Tropiske” vadefugle i is og sne. pp. 53-60. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Meltofte, H. and Forchhammer, M.C. 2002. Udsigt til mere snerige vintre og mere fugtige somre? pp. 25-28. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Meltofte, H. 2002. Zackenberg – en miljøovervågnings- og forskningsstation i højarktisk Grønland. pp. 7-14. In Meltofte, H. (ed.).  Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Meltofte, H. 2002. Zackenberg, Greenland (74°28'N, 20°34'W). pp. 27. In Soloviev, M., Tomkovich, P. Arctic birds. Newsletter of International Breeding Conditions Survey 5.

Mølgaard, P., Forchhammer, M.C., Grøndahl, L. and Meltofte, H. 2002. Blomsterne må vente på sneen og på varmen. pp. 43-46. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Philbert, P.-E. 2002. Grønlandske søer. Et simpelt og sårbart liv. Polarfronten 3:8-9.

Sayers, S. 2002. Moskusokser trues af mildere vintre. MetroXpress, 9 April.

Schmidt, N.M., Meltofte, H. and Berg, T.B. 2002. Prædatorerne i højarktisk Grønland foretrækker lemminger. pp. 73-78. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Schultz-Lorentzen, C. 2002. The walrus – giant among seals. Suluk 1.

Soegaard, H. 2002. Optager eller afgiver tundraen kultveilte. pp. 29-34. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Tamstorf, M. and Bay, C. 2002. Snedækket bestemmer plantesamfundenes udbredelse og produktion. pp. 35-42. In Meltofte, H. (ed.). Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland.

Thornbjerg, J. 2002. Grønland undrer sig over unormalt klima. Politiken, 22 December.

2001

Anon. 2001. Arctic waders are fully dependent on local food resources. Danish Environment Newsletter 12.

Anon. 2001. DMU-forsake i “Nature”. DMUNyt 4:8.

Anon. 2001. Vadefugle spiser hjemme. Polarfronten 4:10.

Anon. 2001. Verdensnyhed! Afhængig af arktisk føde. Weekendavisen 9-15 November.

Berg, T.B.G. 2001. Populationsøkologi på tundraen: halsbåndlemmingen under lup. DMUNyt 4:7.

Born, E.W. and Acquarone, M. 2001. Tilbage til Hvalrosodden. Grønland 49(2):51-61.

Christensen, P.B., Krause-Jensen, D. and Rysgaard, S. 2001. Det eksotiske liv under isen. Polarfronten 1:12-13.

Christiansen, H.H. 2001. Automatisk digital fotografering af snedriver i Nordøstgrønland. Diversitet 27-28.

Gregersen, J. 2001. Zackenberg – en oase i isen. Horsens Folkeblad, 6 March.

Mikkelsen, T.N. 2001. Ultraviolet stråling stresser planter – et forsøg på økosystemniveau. Risø Nyt 3:10.

Nielsen, R.H. 2001. Global opvarmning truer arktiske vadefugle. Ingeniøren 27(43):8.

Pedersen, H. 2001. Klimaet i Zackenberg, Grønland, Verden. pp. 27-35. In Det dansk-grønlandske miljøsamarbejde.12 historier om miljøprojekter i Grønland.

Skriver, J. 2001. Klimaændringer: vadefugles spisekammer i fare. Berlingske Tidende, 27 October.

Steen, J. 2001. Biologi - om det levende: Natsiaq. Atuakkiorfik Undervisning. 63 pp.


2000

Arktisk og globalt miljø. 2000. pp. 14-15. In Beretning og aktiviteter 1999-2000. Danmarks Miljøundersøgelser.

Christensen, P.B., Rysgaard, S. and Glud, R.N. 2000. Alger – en overset faktor. Information, 4 December.

Christensen, P.B., Rysgaard, S. and Glud, R.N. 2000. Iltfrit havis fjerner kvælstof. Information, 4 December.

Christensen, P.B., Rysgaard, S. and Glud, R.N. 2000. Ishavet – et varmt emne. Information, 4. december.

Christensen, P.B., Rysgaard, S. and Nielsen, K. 2000. Ishavet – et varmt emne. Megafonen 3:5.

Christensen, P.B., Rysgaard, S. and Nielsen, K. 2000. Kortsigtet klimaforskning. Megafonen 3:5.

Christiansen, H.H. 2000. Nivation – den geomorfologiske effekt af sne – et eksempel fra NØ Grønland. pp. 132-133. In Jakobsen, B.H. et al. (eds.). Topografisk atlas Grønland.

Christiansen, H.H. and Humlum, O. 2000. Permafrost. pp. 32-35. In Jakobsen, B.H. et al. (eds.). Topografisk atlas Grønland.

Nielsen, T.G. 2000. CO2-pumpen i Nordatlanten. DMUNyt 1:2.

Rysgaard, S. and Christensen, P.B. 2000. Klimaforandringer og arktiske marine økosystemer. Kaskelot 127:28-31.

Tornbjerg, J. 2000. Arktis smelter i varmen. Politiken 17 November.

Tornbjerg, J. 2000. Opvarmning truer skrøbeligt ishav. 19 November.

1999

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1999. Forskere tager temperaturen på miljøet i Nordøst Grønland = Tunup Avannaarsua ilisimatuut misissuiffigaat. Atuagagdliutit=Grønlandsposten, 2 March.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1999. Klimaforandringer i Arktis. Aktuel naturvidenskab 1:4-7.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1999. Livet under havisen = Sikup ataani inuuneq. Atuagagdliutit=Grønlandsposten, 2 March.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1999. På vagt for hvalrossen = Aavernik paarsineq.  Atuagagdliutit=Grønlandsposten, 16 March.

Christensen, P.B. 1999. Sommer under isen. Jyllandsposten, 24 July.

Christensen, P.B. 1999. Spændende resultater fra dansk polarforskning. Midtjyllands avis, 27 June.

Christensen, P.B. 1999. Under isen på årets længste dag. Midtjyllands Avis, 27 June.

Christensen, P.B. 1999. Young Sund-imi paasisat siulliit soqutiginartut. tuagagdliutit = Grønlandsposten, 6 July.

Elander, M. 1999. The walrus of Daneborg. Above and beyond Winter 1999:31-35.

From, L. 1999. Lys på hvalrossens levevilkår. Jyllandsposten, 13 June.

Madsen, L.P. 1999. Livet under havisen. Berlingske Tidende, 4. sektion, 14 December.

Nørgaard, B. 1999. I oceanernes kolde hjerte. Midtjyllands Avis, 10 June.

Øksnebjerg, B. 1999. De måler isalgernes skjulte liv. Natur & videnskab 2.


1998

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1998. En arktisk oase. Jyllandsposten, 2 November.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1998. De tager temperaturen på isens miljø.  Berlingske Tidende, 8 December.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1998. Forskere tager temperaturen på miljøet i Nordøstgrønland. Ålborg Stiftstidende, 26 November.

Christensen, P.B. 1998. Fra Almind Sø til Ishavet. Midtjyllands Avis, 19 November.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1998. Klimaændringer i Grønland. Jyllandsposten, 2 November.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1998. Livet under havisen. Berlingske Tidende, 8 December.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1998. På vagt for hvalrossen. Berlingske Tidende, 8 December.

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 1998. Ændringer spores højt mod nord. Midtjyllands Avis, 19 November.

Christiansen, H.H. 1998. Active layer monitoring in Greenland. Danish Polar Center Newsletter 32:8.

Göran, E. 1998. Drömjobb med världen som arbejdsplats. Bohusläningen, 6 March.

Göran, E. 1998. Walruses. Waterproof explorer collection 1998.

Kjærgaard, J.J. 1998. Forskere møder den grønlandske sommer. Berlingske Tidende, 29 June.

Kjærgaard, J.J. 1998. Det kolde gys. Berlingske Tidende, 4 August.

Rysgaard, S., Christensen, P.B. 1998. Livet under havisen. DMUNyt 2(4): 3.

Sigsgaard, J. 1998. Et vindue til Nordøstgrønland. Aalborg Zoo Info 1.


1997

Elander, M. 1997. The hidden life of walrus on the sea floor. Polarfronten 4:4-5. 


1996

Hansen, E.S. 1996. Zackenbergs laver. Naturens Verden 1:15-19.

Ventegodt, O. 1996. Skibets sted ved middag … : den store østkystrejse med M/S Kista Arctica sommeren 1996. Danmarks Nationalleksikon. 59 pp.

1991-1995

Christiansen, H.H. and Humlum, O. 1993. Geomorphology of the Zackenberg area. ZERO News 3:6-7.

Christiansen, H.H. 1994. Landskabsudvikling i tid og rum – fra Zackenberg området i Nordøstgrønland. Naturligvis:12-16.