Publications in Danish

2012

Hansen, E.S. 2012. Hvad fortæller laverne om klimaet i Grønland. Grønland 60 (1): 42-51.

Nissen, E.L. and Rasmussen K.K. 2012: Permafrostens udvikling i Zackenberg, 1996-2001: En undersøgelse af 20 udvalgte felter i ZEROCALM-2 samt en kritisk vurdering af muligheden for at estimere fremtidige tødybder. Bachelor project. Department of Geography and Geologi, University of Copenhagen, Denmark. 60 pp.

2011

Berg, T.B. and Pedersen, H. 2011. Gylp fra Lille Kjove og Sneugle i relation til lemmingbestanden ved Zackenberg i Nordøstgrønland. (with English summary: Pellets from Long-tailed Skuas and Snowy Owls in relation to the lemming population at Zackenberg in NE Greenland). Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 105 (4): 206-210.

Elberling, B. 2011. Permafrosten tør: Hvad ved vi om bidraget til det globale drivhusbudget. Grøn hverdag 1:12-16.

Elberling, B. and Rasch, M. 2011. En opdagelsesrejse med kunst og videnskab. Aktuel Naturvidenskab 6:32-35.

Rosing, M., Ingels, B., Mikkelsen, N., Elberling, B., Harper, D., Philip, A., Worsaae, T., Metz, J., Dencick, D., Riel, J., Møhl, J., Dahl, T.W., Steffensen, E., Haslund-Christensen, M., Jensen, J.F., Rasch, M., Fyllgraf, B., Munch, M., Rubaudo, S., Kirkeby, P., Tanquerelle, H., Christoffersen, K.S., Hardenberg, M., Dtouge, S., Vilstrup, K., Jensen, P.B., Lislegaard, A., Marg, V., Richeter, D., Forsberg, T., Regson, R., Leisner, V.C.W., R, T., Fremmich, A., Svendsen, S. and Bergsøe, J. 2011. Nordøstgrønlands-ekspeditionen 2011. Forlaget Ehrhorn-Hummerston, København. 195 pp.


2010

Elberling, B. and Hollesen, J. 2010. Permafrosten tør - hvad ved vi om bidraget til det globale drivhusgasbudget? Geografisk Orientering 8: 27-31.

Elberling, B. 2010. Permafrost og lattergas. Aktuel Videnskab 2:6-10.

Philbert, P-E. 2010. Ude af balance. Polarfronten 1:18-19.

Rasch, M. 2010. Zackenberg udvider igen. Polarfronten 1:20.


2009

Christensen, P.B. and Rysgaard, S. 2009. Klimaforandringer i Arktis – Hvad betyder det for de mange økosystemer? Aktuel Videnskab 1/2009, p. 4–7.

Falk, J.M. 2009. CO2 årsbudgettet fra to højarktiske miljøer. Zackenberg, Nordøstgrønland. Master thesis. Department of Geography and Geology, University of Copenhagen. 76 pp.

Forchhammer, M.C., Meltofte, H. and Rasch, M. (eds.) 2009: Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland. Aarhus Universitetsforlag. 128 s., illustreret. Bogen kan købes hos Aarhus Universitetsforlag

Jensen, J. F. and Krause. T. 2009. Kampen om vejret - battlefield-arkæologi i Grønland. Nationalmuseets Arbejdsmark 2009: 167-180.

Jensen, J. F. and Krause. T. 2009. Slagmarksarkæologi i Nordøstgrønland. 106 s.

Meltofte, H. and Rasch, M. 2009: Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland. Historien 1991-2008. Tidsskriftet Grønland 1/2009, p. 2-17.

Sejr, M.K., Bondo, P., Rysgaard, S., Glud, R.N. and Blicher, M.E. 2009: Livet på den arktiske havbund. Aktuel Videnskab 1/2009, p. 13–17.


2008

Anon. 2008. GeoArk 2007 – kyst, mennesker og miljø i Nordøstgrønland. - Geografi / Det Kongelige Danske Geografiske Selskab:35-43.

Benarroch, J. 2008: Ti års overvågning (pdf 184 kb). Polarfronten 1/2008, p. 20-21.

Berg, T.B. 2008. Zackenberg: en arktisk perle i den nordøstgrønlandske nationalpark. Rhodos. 232 pp.

Elberling, B., Sigsgaard, C. and Christensen, T.R. 2008: Zackenberg – jord, permafrost og kulstof. Naturens Verden 7 – 8/2008, p. 52-61.

Forchhammer, M.C., Christensen, T.R., Meltofte, H. and Rasch, M. 2008: Zackenberg – et holistisk studie af klimaeffekter. Naturens Verden 5/2008, p. 12-19.

Meltofte, H., Rasch, M. and Stendel, M. 2008. Dramatiske forandringer. Suluk 4/2008, p. 52-54.

Meltofte, H. 2008. De første 10 år i Zackenberg. Geografi/ Det Kongelige Danske Geografiske Selskab:12-13.

Meltofte, H. 2008: Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland – ti års undersøgelser af klimaet, plante- og dyrelivet (pdf 1.8 MB). Danmarks Miljøundersøgelser, 2008. 16 s. 

Philbert, P-E. 2008: Det spirer i Zackenberg (pdf 206 kb). Polarfronten 3/2008, p. 6-7.

Rasch, M. 2008: Metan frosset ud. Polarfronten 4/2008, p. 4-5.

Rasch, M. 2008: Jøkelløb ved vintertide. Polarfronten 4/2008, p. 12.

Rasch, M. and Meltofte, H. 2008: Zackenberg – et langtidsmoniteringsprogram. Naturens Verden 4/2008, p. 24-31.


2007

Benarroch, J. 2007: Tidligt forår (pdf 124 kb). Polarfronten 1/2007, p. 9.

Rasch, M. 2007: En billedbog fra Zackenberg (pdf 243 kb). Polarfronten 4/2007, p. 18-19.


2006

Philbert, P-E. 2006: En vestgrønlandsk aflægger (pdf 70 kb). Polarfronten 4/2006, p. 15.

Philbert, P-E. 2006: Zackenberg i søgeren (pdf 142 kb). Polarfronten 3/2006, p. 24.

Rasch, M. 2006: Zackenberg - nu med vinterlogi  (pdf 138 kb). Polarfronten 3/2006, p. 19.


2005

Elberling, B. 2005: Jordbund og klima på Grønland (pdf 337 kb). Geografisk Orientering 4, 2005, p. 170-75.

Jessen, M.-A. 2005: En gave til de kommende generationer: den grønlandske nationalparks fortid, nutid og fremtid (pdf 227 kb). Geografisk orientering 4, 2005, p. 190-19.

Kyhn, L. A. 2005: Polarrævens fødesøgningsstrategi – eller kunsten af lære at fange en polarræv (pdf 1.6 MB). Særnummer af Tidsskriftet Grønland – Unge Skribenter, nr. 2-3 (2005).

Jensen, C.W. 2005. Undersøgelse over grønlandske svampemygs (Diptera: Mycetophilidae) flyveaktivitet i relation til klimatiske faktorer baseret på indsamlinger fra Zackenbergdalen, Nordøstgrønland. Institut for Biologi and Kemi, Roskilde Universitetscenter. 45 pp.

Philbert, P-E. 2005: Kamp om føden (pdf 73 kb). Polarfronten 3/2005, p. 9.

Rasch, M. 2005: Klimaforskning ved Forskningsstation Zackenberg (pdf 1.6 Mb). Geografisk Orientering 4 (2005), p. 158-60.

Rasch, M. 2005: Nyt tag over hovedet (pdf 33 kb). Polarfronten 2/2005, p. 18.


2004

Philbert, P-E. 2004: Rugekassen i Zackenberg (pdf 45 kb). Polarfronten 2/04, p. 18.

Philbert, P-E. 2004: Metan i kæret (104 kb). Polarfronten 2/04, p. 8-9.

Rasch, M. 2004: Zackenberg i frontlinjen (pdf 102 Kb). Polarfronten 4/04, p. 14. 


2003

Bredahl Johansen, L. 2003. Plantefysiologiske effekter af ambient UV-B stråling på to arter i Nordøst Grønland. Institute of Biology, University of Copenhagen.

Karlsen, H.G. and Larsen, J.N. 2003. Palnatoke og Lindemansgletcheren: glaciologisk forprojekt i Zackenberg 2002. Asiaq rapport 2003-1. 20 pp.

Rasch, M. 2003: Zackenberg – et dansk bidrag til international klimaforskning (pdf 20 Kb). Polarfronten 2/2003, p. 15.


2002

Meltofte, H. (ed.) 2002: Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? (pdf 2.7 MB). Tema-rapport fra DMU nr. 41. 90 pp. 

Sigsgaard, C. 2002. Kulstofpuljer og CO2 dynamik i veldrænede arktiske tundrajorde - belyst ved feltstudier på tre lokaliteter i Zackenberg, NØ Grønland. M. Sc. Thesis Københavns Universitet, Geografisk Institut. 69 pp. 


2001

Christensen, P.B., Rysgaard, S. and Krause-Jensen, D. 2001: Det eksotiske liv under havisen (pdf 96 kb). Polarfronten 1/2001, p. 12-13.

Stockmann, G. 2001: Zackenberg i scanneren (pdf 93 kb). Polarfronten 1/2001, p. 14.


2000

Rasch, M. (ed.) 2000: Zackenberg Station – en platform for højarktisk økologisk forskning i Nordøstgrønland (pdf 3.4 MB). Kaskelot, Biologforbundets blad. Nr. 127, juni 2000. 31 pp.  

Rasch, M. 2000: Bedre styr på Zackenbergs sne (pdf 22 MB). Polarfronten 2/2000, p. 16-17. 

Thing, H. 2000: Edderkoppekvinden (pdf 73 kb). Polarfronten 3/2000, p. 17. 


1999

Bøcker, C. 1999. Beregning af NDVI fra Landsat TM, Zackenberg 1999. Asiaq.

Jakobsen, V.S. 1999: Lemmingens død. Polarfronten 3/1999, p. 24. 

Kjærgaard, J.J. 1999: Når naturen holder flyttedag (pdf 1.3 MB). Polarfronten 2/1999, p. 8-9.

Simonsen, J. 1999. Effekter af kantlyngbevoksning på jordbundsdannelse ved Zackenberg, Nordøstgrønland. Geografisk Institut, Københavns Universitet. 41 pp.


1998

Bøcker, C. 1998. Beregning af NDVI fra Landsat TM, Zackenberg 1998. Asiaq.

Meldgaard, M. 1998: En fælles langsigtet planlægning er nødvendig. Polarfronten 3/1998, p. 11.

Philbert, P-E. 1998: På græs i Zackenberg (pdf 4.8 MB). Polarfronten 3/1998, p. 3.

Thing, H. 1998: Sex og Salix. Polarfronten 3/1998, p. 10. 


1997

Bondo, P. 1997: Åbningsfest på Zackenberg (pdf 8.1 MB). Polarfronten 3/97, p. 3.

Elander, M. 1997: Hvalrossernes skjulte liv på havets bund. Polarfronten 4/1997, p. 4-5.

Tamstorf, M.P. 1997. Analyse af sne- og vegetationsdækket ved Zackenberg, NØ-Grønland, ved brug af Landsat TM og SPOT HRV images. (Geographica Hafniensia;C4).

 
1996

Fredskild, B. (ed.) 1996. Grønlands Botaniske Undersøgelse 1995-1996. Rapport. Botanisk Museum, 21 pp.

Hansen, E.S. 1996. Lichenes Groenlandici exsiccati: fasc. XII (nos. 551-600). Botanisk Museum. 28 pp.

 
1991 – 1995

Andersson, T.I.H., Böcher, J., Fredskild, B., Jakobsen, B.H., Meltofte, H., Mogensen, G.S. and Muus, B. 1991. Rapport om muligheden for placering af en naturvidenskabelig forskningsstation ved Zackenberg, Nationalparken i Nord- og Østgrønland. University of Copenhagen and Danish Polar Center. 48 pp.

Christiansen, H.H. 1992. Geomorfologisk moniteringsmanual, Zackenberg, 1992. Institute of Geography. 12 pp.

Dalsgaard, M. 1995. Spalchnacéere ved Zackenberg i Nord-Østgrønland. Unpublished biology project report. 41 pp.

Danish Polar Center 1991. Zackenberg – en forskningsstation i Grønlands nationalpark, Nordøstgrønland: fra idé til virkelighed i det højarktiske. Danish Polar Center. 12 pp.

Fredskild, B. 1993. Nordøstgrønland, Zackenberg. pp. 1-24. In Fredskild, B and Bay, C. (eds.). Grønlands Botaniske Undersøgelse 1992.

Hansen, E.S. 1995. Grønlands laver. Rhodos and Dansk Polarcenter. 127 pp.

Hansen, E.S. 1995. Lichenerne ved Zackenberg. pp. 4-16. In Fredskild, B., Mogensen, G.S., Hansen, E.S. (eds.). Grønlands Botaniske Undersøgelse 1994.

Jacobsen, A. 1995. Overvågning af climate change variable i et vegetationsdækket arktisk miljø: Zackenberg, Nordøstgrønland: under anvendelse af klimatiske feltdata and remote sensing: M.Sc. thesis. (Geographica hafniensia; C3). (Publications / Institute of Geography, University of Copenhagen). 105 pp. (in Danish with English abstract).

Misissueqqaarnerit 1995. Klimastation Zackenberg: teknisk beskrivelse: A 1782. Misissueqqaarnerit. 8 pp. + 16 enclosures.

Mogensen, G.S. 1995. Nordøstgrønland, Zackenberg. pp. 1-4. In Fredskild, B., Mogensen, G.S. and Hansen, E.S. (eds.). Grønlands Botaniske Undersøgelse 1994.