25 years of monitoring

Arktisk forskning i verdensklasse

GEM-programmet er det mest omfattende overvågningsprogram for klima og økosystemer i Arktis, og de lange tidsserier udgør et særdeles vigtigt grønlandsk/dansk bidrag til FN’s og Arktisk Råds indsatser for at dokumentere klimaforandringer og deres betydning for natur og samfund i Arktis (f. eks. IPCC, AMAP og CAFF/CBMP).

GEM blev etableret ved Zackenberg Forskningsstation i Nordøstgrønland i 1995 i et samarbejde mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner og myndigheder. Programmet er siden udvidet til at inkludere Disko og Nuuk for at dække en klimagradient fra Høj- til Lav-arktis.

Finansieringsordningerne fra den danske regering, ’Klimastøtte til Arktis’ fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og  Miljøstøtte til Arktis’ fra Miljøministeriet har gennem tiden været det afgørende økonomiske fundament for GEM-programmet, og det har skabt den internationale førerposition på miljøområdet i Arktis gennem 25 års arbejde.

På denne side præsenteres programmet, den nye 5-årige strategi og vigtige resultater af de første 25 år programmet har eksisteret.

GEM Introduktion

GEM 25 years anniversary 

GEM 25 års jubilæum (dansk) 

GEM 25 års jubilæum (Greenlandic)

GEM Strategy 2022-2026     

________________________

GEM-programmet drives af forskere fra Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut, GEUS, Københavns Universitet, DTU og Asiaq.

Views
GEM 25 år - Introduktion