25 years of monitoring

Arktisk forskning i verdensklasse

GEM-programmet er det mest omfattende overvågningsprogram for klima og økosystemer i Arktis, og de lange tidsserier udgør et særdeles vigtigt grønlandsk/dansk bidrag til FN’s og Arktisk Råds indsatser for at dokumentere klimaforandringer og deres betydning for natur og samfund i Arktis (f. eks. IPCC, AMAP og CAFF/CBMP).

GEM blev etableret ved Zackenberg Forskningsstation i Nordøstgrønland i 1995 i et samarbejde mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner og myndigheder. Programmet er siden udvidet til at inkludere Disko og Nuuk for at dække en klimagradient fra Høj- til Lav-arktis.

Finansieringsordningerne fra den danske regering, ’Klimastøtte til Arktis’ fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og  Miljøstøtte til Arktis’ fra Miljøministeriet har gennem tiden været det afgørende økonomiske fundament for GEM-programmet, og det har skabt den internationale førerposition på miljøområdet i Arktis gennem 25 års arbejde.

På denne side præsenteres programmet, den nye 5-årige strategi og vigtige resultater af de første 25 år programmet har eksisteret.

GEM Introduktion

GEM Strategy 2022-2026     

________________________

GEM-programmet drives af forskere fra Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut, GEUS, Københavns Universitet, DTU og Asiaq.

Views
GEM 25 år - Introduktion