GEM educational materials

Testmateriale

Link til materialet: Virtuel rejse i arktiske økosystemer

A. Øvelser i felten - Feltbog

B. Kapitler i e-bog:

Kap 1 Vejr og Klima

Kap 2 Økosystem - fauna i Arktis

Kap 3 Kulstofkredsløbet

C. Storymaps indeholdende,videoer fra felten, grafer, kort, og datasæt.  

D. Excelfiler til download: Metanflux      Aktivlaget   Moskusokser

Et nyt projekt 'Virtuel rejse i Arktis – dyk ned i klimaforandringerne' har fokus på at formidle viden om klimaforandringerne og deres påvirkning af naturen i Arktis til elever på ungdomsuddannelserne

 

Hvilken effekt har den globale opvarmning på fotosyntesen i Arktis? Hvad betyder tidligere snesmeltning for blomster og bier på Grønland? Hvordan reagerer moskusokser på mere eller mindre sne i NØ Grønland? Svarene findes i data og information tilgængeligt online og med disse kan nye, virtuelle læringsplatforme om klimaændringer i Arktis være et vigtigt bidrag til undervisningen på ungdomsuddannelserne.

Et nyt 4-årigt projekt har som mål at lave en online læringsplatform, hvor elever virtuelt kan bevæge sig rundt i naturen i Grønland, finde data og se film fra felten.  Eleverne kan også lave deres egne undersøgelser lokalt og sammenholde resultaterne med eksisterende data fra Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) programmet. GEM har i 25 år har overvåget effekter af klimaforandringer på økosystemerne i Grønland, og er dermed en unik kilde til viden og læring. GEM og de indsamlede data er oplagte som baggrund for den mest tidssvarende gymnasiale undervisning om klimaforandringers påvirkning af naturen i Arktis.

Nu bliver det muligt for elever at foretage virtuelle rejser til Arktis og dykke ned i aktuelle kvantitative data fra klima og økosystem-overvågningen i Grønland.

Materialet skal understøtte brug af data fra den aktive forskningsfront i undervisningen – dette gøres via direkte adgang til lange tidsserier som er under stadig indsamling. De konkrete undervisningsforløb vil blive udarbejdet med tilhørende lærervejledninger, og dermed højne det naturvidenskabelige vidensniveau hos såvel elever som lærere. Undervisningsmaterialet udvikles både på dansk og grønlandsk, og vil kunne anvendes på de gymnasiale uddannelser i hele Rigsfællesskabet.

Projektet vil udarbejde undervisningsressourcer til biologi-, og naturgeografiundervisningen, samt inden for NV, fysik og kemi med en e-bog, øvelsesmaterialer og virtuelle rejser til frontlinjen af klimaforskningen.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og udarbejdes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut og Frederiksborg Gymnasium og HF.

Kontakt: g-e-m@au.dk