GEM educational materials

GEM data bredes ud til ungdomsuddannelser i Danmark og Grønland

Hvilken effekt har den globale opvarmning på fotosyntesen i Arktis? Hvad betyder tidligere snesmeltning for blomster og bier på Grønland? Hvordan reagerer moskusokser på mere eller mindre sne i NØ Grønland? Svarene findes i data og information som findes tilgængeligt online og med disse kan nye, virtuelle læringsplatforme om klimaændringer i Arktis være et vigtigt bidrag til undervisningen på ungdomsuddannelserne. 
 

Et nyt projekt, Virtuel rejse i Arktis – dyk ned i klimaforandringerne, har fokus på at formidle viden om klimaforandringerne og deres påvirkning af naturen i Arktis til elever på ungdomsuddannelserne i Rigsfællesskabet. Ét af projektets slutprodukter er en online læringsplatform, hvor man virtuelt kan bevæge sig rundt i naturen i Grønland og se film fra felten.  Eleverne kan også lave deres egne undersøgelser lokalt og koble resultaterne til eksisterende data fra Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) programmet. GEM har i 25 år har overvåget effekter af klimaforandringer på økosystemerne i Grønland, og er dermed en unik kilde til viden og læring. 

Nu bliver det muligt for elever at foretage virtuelle rejser til Arktis og dykke ned i aktuelle kvantitative data fra klima og økosystem-overvågningen i Grønland.

GEM og de indsamlede data er oplagte som baggrund for den mest tidssvarende gymnasiale undervisning om klimaforandringers påvirkning af naturen i Arktis. I denne sammenhæng vil det give mulighed for, at eleverne kan evaluere og diskutere f.eks. effekter af klimaforandringer, misbrug af data, spredning af klimarelaterede ”fake-news” og dermed højne det faglige niveau af diskussionen omkring klimaforandringer og de relaterede påvirkninger af miljøet i Arktis.

Projektet vil udarbejde undervisningsressourcer til biologi-, og naturgeografiundervisningen, samt inden for NV, fysik og kemi med en e-bog, øvelsesmaterialer og virtuelle rejser til frontlinjen af klimaforskningen.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og udarbejdes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut og Frederiksborg Gymnasium og HF.

Kontakt: g-e-m@au.dk